تمکین نکردن شکارچی مسلح در مهدیشهر کار دستش داد

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: تکمین نکردن شکارچی مسلح در منطقه پرور شهرستان مهدیشهر این استان، موجب شد تا پای وی بر اثر شلیک گلوله محیط بان مجروح شود.

 تمکین نکردن شکارچی مسلح در مهدیشهر کار دستش داد

به گزارش ریسک نیوز،محیط بان شهرستان مهدیشهر روز جمعه ، نهم ماه مهر به هنگام پایش زیستگاهی در مناطق کوهستانی پرور در حوالی پاسگاه محیط بانی صیدوا، پس از پایش سه تا چهار ساعته در منطقه با شکارچی مسلح روبه رو شد.
وی اظهار داشت : در این موقع ، محیط بان به این شکارچی اعلام ایست داد که با مقاومت او مواجه شد، سپس بعد از شلیک سه تیر هوایی، بازهم تمکین نکرد، سرانجام براساس ضوابط اداری ، یک تیر به پایش شلیک و او را دستگیر کرد.
وی خاطرنشان کرد : بعد از اطلاع رسانی این حادثه به اورژانس سمنان و مرکز فوریت های پلیسی 110 موضوع صورتجلسه شد و شکارچی را در اسرع وقت به بیمارستان کوثر سمنان انتقال دادند.
وی یادآور شد: در پایش های بعدی در همین منطقه، اثرات خون و محتویات تخلیه شده شکمبه شکار مشاهده شد که این اقدام از سوی این شکارچی صورت گرفت ولی لاشه ای از حیات وحش برای مشخص شدن نوع شکار یافت نشد که به نظر می رسد این شکارچی همراه یا همراهانی داشته است.
وی با بیان این که در اینگونه حوادث ابتدا جان انسان مجروح مهم است و پایش منطقه ای پس از این مرحله انجام می شود، گفت: پس از این بررسی ها مشخص شده است که شکارچی به طور کامل مسلح بوده و ادوات و تجهیزات کامل شکار به همراه داشته است که این موارد در صورتجلسه پلیس آگاهی قید شده است.
ظاهری با بیان این که محیط بان اکنون با سپرده وثیقه از سوی حفاظت محیط زیست استان سمنان آزاد شده است ، خاطرنشان کرد: محیط بان در این صحنه با هدف ممانعت از شکارچی برای تخریب محیط زیست و خسارت به انفال عمومی، به ناچار به شکارچی شلیک کرده است.
وی با اشاره به مساعد بودن حال شکارچی مجروح بیان داشت : محیط بانان به عنوان ضابط دادگستری و مجری قانون، بر اساس آئین نامه ها و قانون به کارگیری از سلاح، مجوز داشتن سلاح را دارند و در این حادثه نیز اجرای قانون به کارگیری سلاح شامل اعلام ایست و شلیک سه تیر هوایی، از سوی محیط بان به طور کامل رعایت شده است.
معاون حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ضعف قانونی برای حمایت از محیط بانان در اینگونه حوادث اضافه کرد : ممکن است در این گونه موارد، تبعاتی گریبان گیر محیط بانان شود.
ظاهری با اشاره به اقدام سازمان حفاظت محیط زیست برای به روزرسانی قوانین و ضوابط برای حمایت از محیط بانان برای رفع نقص های قانونی در این گونه موارد ،گفت: همه شهروندان نیز وظیفه دارند که در لذت از طبیعت، از تخریب و خسارت به طبیعت به عنوان انفال خودداری و به قوانین و ضوابط تمکین کنند.
وی یادآور شد: در تمام مراحل آموزشی به محیط بانان توصیه می شود تا جای ممکن در هر مرحله از محیط بانی و پایش، از اقدام به شلیک به شکارچیان خودداری کنند و در صورت لزوم به قسمت های پایین بدن مانند پا شلیک کنند که اقدام به شلیک محیط بان منطقه پرور مهدیشهر نیز بر همین اساس بوده است.
معاون حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به تقدیم پنج شهید محیط بان از این استان برای مراقبت از محیط زیست و طبیعت، گفت: در سال 1390 نیز یک محیط بان در پارک ملی کویر دراستان سمنان اقدام به شلیک به پای شکارچی کرده بود که در رسیدگی قضایی محکوم به پرداخت دیه شده بود.
شهید غلامرضا سعیدیان در سال 1372 در منطقه پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق، شهید محمد ربیع زاده سال 1373 در منطقه شکار ممنوع دامغان، شهید غلامرضا جعفری سال 1384 در منطقه پرور، شهید علیرضا ابراهیمی سال 1390 در منطقه خنار و شهید رضا سعیدی سال 1386 در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق، پنج شهید حفاظت از محیط زیست استان سمنان هستند.

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید