حکم رسمی پزشک متخلف پرونده عباس کیارستمی: سه ماه محرومیت از طبابت

براساس اعلام وکیل عباس کیارستمی پزشک متخلف پرونده این کارگردان, به سه ماه محرومیت از طبابت محکوم شده است!

 حکم رسمی پزشک متخلف پرونده عباس کیارستمی: سه ماه محرومیت از طبابت

به گزارش ریسک نیوز،حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی صادر شد

منوچهری وکیل زنده‌یاد عباس کیارستمی، جزئیات حکم این هنرمند را به خبرآنلاین، چنین اعلام کرد:

هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی به تاریخ هجدهم شهریور ماه نود و پنج جلسه هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است . پرونده پیوست به کلاسه ٨/٠٣٢١٤/٩٥ تحت نظر و رسیدگی قرار دارد .هیات با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:

رأى هیات بدوی

در خصوص کیفر خواست شماره ١٣٩٥/١٠٠/١٣١/٣٤١٩مورخ ١٣٩٥/٥/٢٤دادسرای نظام پزشکی تهران علیه آقای دکتر احمد میر فرزند محمد علی متخصص جراحی دایر بر تخلف صنفی و حرفه ای در درمان موضوع شکایت عادل مقدس جرهى و مانوش منوچهری به وکالت از بهمن کیارستمی بدین شرح که بیمار در تاریخ ٩٤/١٢/١٧ با تشخیص پلیپ دیسپلاستیک کولونه سیگموئید در بیمارستان جم بستری و در سرویس جراحی آقای دکتر میر به عنوان جراح و آقاى دکتر ناصری به عنوان کمک جراح قرار می گیرند ، پس از چهار مرحله عمل جراحی و پس از ترخیص از بیمارستان در تاریخ 95/2/7 مجددا در تاریخ 95/2/11 در بیمارستان مذکور بستری و 95/2/13 ترخیص گردیده اند.

به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه سیر درمانی به کشور فرانسه منتقل لکن در تاریخ 95/4/14 در پاریس فوت نموده اند،با توجه به کیفر خواست دادسرا و تحقیقات به عمل آمده از کادر درمانی ،ملاحظه مدارک و سوابق بالینی متوفی،ملاحظه پرونده پزشکی کارشناسی سازمان نظام پزشکی و مدافعات غیر موجه و غیر موثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظام پزشکی،تخلف صنفی و حرفه ای مشتکى عنه نامبرده به لحاظ تاخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علیرغم وجود شواهد کلینیکی و پا را کلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تاخیر منتهی به بروز عوارض بعدى گردیده نیز وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهى پزشک معالج، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیمارى به طور روزانه در پرونده بالینى، ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت که از مصادیق قصور پزشکى تلقى مى گردد محرز و مسلم بوده و با انطباق تخلف انتظامى نامبرده با ماده ٣ و بند "ث" ذیل ماده ٣٧ آیین نامه انتظامى رسیدگى به تخلفات صنفى و حرفه اى شاغلین حرفه هاى پزشکى ووابسته و به استناد بند "د" ذیل تبصره ١ ماده ٢٨ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران مصوب ١٣٨٣/١/٢٥ حکم به محکومیت نامبرده به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف صادر و اعلام مى دارد.

رأى صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در هیأت تجدیدنظر انتظامى نظام پزشکى استان تهران است. ضمنا در خصوص شکایت دیگر شاکى علیه آقاى دکتر مازیار پارسا و مدیریت بیمارستان جم آقاى دکتر محسن تدین فر دائر بر قصور پزشکى مقرر است پرونده تفکیک و جهت رسیدگى و انجام تحقیقات لازم به دادسراى سازمان نظام پزشکى اعاده گردد.
عضو قضایى / سیدجواد ذبیح زاده

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید