بر اساس اعلام توانگری مالی سال ۹۴

بیمه دی یک پله صعود کرد

سطح توانگری مالی شرکت بیمه دی در پی پیاده سازی برنامه ترمیم مالی این شرکت در سال ۹۴ به سطح دو ارتقاء یافت.

بیمه دی یک پله صعود کرد

به گزارش ریسک نیوز بیمه دی در سال گذشته در حالی در سطح چهارم توانگری مالی قرار گرفت که پس از اجرای برنامه ترمیم مالی شرکت مبنی بر کاهش سهم نگهداری ، افزایش سرمایه و کاهش صدور توانست جایگاه خود را ارتقاء بخشد .

مجید بختیاری ، مدیر عامل شرکت بیمه دی سال گذشته در این راستا اذعان داشت ، با توجه به اقدامات انجام شده و پیاده سازی برنامه ترمیم مالی بدون شک سطح توانگری این شرکت ارتقاء می یابد.

در این راستا بود که بیمه دی طی خبری اعلام کرد،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای ارتقای سطح توانگری بیمه دی را از سطح ۴ به سطح ۳ اعلام نمود.

 بر اساس نامه شماره 50681/402/94 مورخ 6/10/94 بیمه مرکزی حسب بررسی و کنترل انجام شده و پس از اعمال اثرات تجزیه سنی مطالبات در محاسبات، نسبت توانگری مالی بیمه دی برای دوره شش ماهه اول سال 94 به سطح 3 ارتقاء پیدا نمود.

این گزارش حاکی است ، با توجه به اقدامات انجام شده از سوی بیمه دی در سال گذشته و بر اساس اعلام برخی منابع خبری،  توانگری این شرکت از سوی بیمه مرکزی بر اساس صورتهای مالی سال 94 در سطح دو توانگری اعلام گردید.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید