عضویت "هادی" در هیات مدیره بیمه ما قوت گرفت

شنیده های حاکی است ، علیرضا هادی ، مدیرعامل مستعفی بیمه سرمد ، به عضویت در هیات مدیره بیمه ما در می آید.

عضویت

به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه بیمه سرمد طی روزهای گذشته تغییرات مدیریتی را تجربه کرد و علیرضا هادی از مدیر عاملی این شرکت استعفاء داد برخی گانه زنی ها از حضور وی در هیات مدیره بیمه ما خبر می دهند.

آنگونه که وی در متن استعفانامه اش اذعان داشته ، دلیل کناره گیری اش از مدیریت بیمه سرمد تامین نظر برخی سهامداران است .

گفتنی است ، شنیده ها حاکی است ، وی قرار است عضویت در هیات مدیره بیمه ما را  در کارنامه کاری اش ثبت کند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید