دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی تصریح کرد؛

فقدان سیاستگذاری راهبردی در توسعه نرم افزاری بیمه های زندگی

چالش ها و مشکلات نرم افزاری بیمه های زندگی در شرکت های بیمه کشور در نشست کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی با حضور اعضای کارگروه و مسئولین شرکت فناوران اطلاعات خبره در سندیکای بیمه گران ایران مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

فقدان سیاستگذاری راهبردی در توسعه نرم افزاری بیمه های زندگی

به گزارش ریسک نیوز،در نشست کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی عباس رنجبر کلهرودی ، دبیر کارگروه اظهار داشت : یکی از چالش های مهم و تاثیرگذار در توسعه بیمه های زندگی ، نرم افزارهای کاربردی و مشکلات مربوط به آن است و فقدان سیاستگذاری راهبردی در این باره در صنعت بیمه ملموس است  و وجود یک نرم افزار جامع و کارآمد و متناسب با فناوریهای نوین در بیمه های زندگی حیاتی بنظر می رسد .

دبیر کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی  اظهار امیدواری نمود که با برگزاری جلسات مشترک با کلیه دست اندر کاران  ذیربط در حوزه بیمه های زندگی با محوریت سندیکای بیمه گران ایران مشکلات احتمالی  مرتفع گردد و بیمه های زندگی بیش از پیش گسترش یابد.

    در ادامه این نشست نیز  مهندس قلاتی مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره نیز ضمن اشاره به تاریخچه نرم افزار بیمه های زندگی آن شرکت  ،  بیمه های زندگی و رشد آن در سال های اخیر  را یکی از پدیده های نوظهور در کشور خواند و افزود یکی از مشکلات جاری در آماده سازی نرم افزارهای بیمه زندگی نبود وحدت رویه در تعاریف و مفاهیم فنی در حوزه بیمه های زندگی  است که موجب برداشت ها و رفتار های متفاوت در رویه های اجرایی در شرکت های بیمه می گردد.

    مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره همچنین اعلام کرد که نرم افزار بیمه های زندگی شرکت مذکور در حال بازنویسی اساسی است که تا اوائل سال آتی مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت. در برنامه مزبور علاوه برچابکی ، اهدافی همچون : پویایی و انعطاف در صدور  انواع بیمه نامه های زندگی و الحاقیه ها  ، تفکیک حساب های  بیمه زندگی ، آماده سازی وب سرویس های متنوع و... مورد نظر قرارگرفته است.

     در پایان این نشست نیز اعضای کارگروه مشکلات و پیشنهادات خود را در باره نرم افزار بیمه های زندگی و الزامات مورد نظر ارائه نمودند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید