ایران گوی سبقت را در سرشماری اینترنتی از ژاپن ربود

استقبال مردم کشور در طرح سرشماری آمار باعث شد که کشورمان رکورد این اتفاق در دنیا رابزنند.

 ایران گوی سبقت را در سرشماری اینترنتی از ژاپن ربود
به گزارش ریسک نیوز،هشتمین سرشماری آمار نفوس و مسکن ایران  بصورت دو مرحله ای انجام شد.

در پی استقبال گسترده مردم کشور از طرح ملی سرشماری اینترنتی،ایران توانست گوی سبقت را از کشور ژاپن که تا کنون در پله اول این رکورد بود برباید و به رتبه اول را از آن خودکند پیدا کنند.
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید