ابراهیم تحسیری

ابراهیم تحسیری

تمرکز بر توسعه تحول دیجیتال و قراردادن صنعت بیمه در مسیر نوآوری

تحول دیجیتال یک تغییر بزرگ در تمامی سطوح سازمان است که باعث ایجاد مدل‌های کسب وکار جدید می‌شود و بسیار فراتر از دیجیتالی‌کردن است. مشکلات فعلی صنعت بیمه در این خصوص اختصاص نيافتن منابع لازم مالی جهت پیاده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و…