اخبار شورای عالی بیمه مرکزی

اخبار شورای عالی بیمه مرکزی

شورای عالی بیمه؛ لزوم همگامی با مقتضیات زمان!

چگونه است که پس از گذشت حدود ۵۰ سال از تشکیل شورای عالی بیمه فقط حدود ۱۹ بیمه نامه دارای شرایط عمومی مصوب هستند و سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی مصوب خود شرکت های بیمه می باشند که در برخی از بیمه نامه ها  شرایط عمومی شرکت بیمه با شرکت…

از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی /ایا نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران…

بنیادی به عنوان مشاور ودستیار خاندوزی در امور سرمایه انسانی وزارت اقتصاد بوده که حالا با حکم رئیس کل بیمه مرکزی قرار است در سمت معاونت طرح و توسعه نقش ایفاء کند.با توجه به اینکه  بنیادی در مرکز ارزیابی انسانی وزارت اقتصاد به عنوان دستیار…

مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه توسعه لغو شد

شورای عالی بیمه به دلیل وجود مطالبات معوق بیمه گذاران و دستگاه های ذی ربط، مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه را به جز در مورد صدور الحاقیه بیمه نامه های صادره لغو کرد و خواستار ترمیم ساختار مالی این شرکت شد.