ارتباط مدیریت ریسک با بیمه

ارتباط مدیریت ریسک با بیمه

توصیه بهزاد پور به مدیر عامل جدید بیمه اتکائی امین/افزایش سهم بازار و تنوع سرمایه گذاری

انتصاب موسی رضائی میرقائد به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه اتکایی امین (سهامی عام) برای مدت باقی‌مانده از دوره دوساله ماموریت مدیران آن شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

بیمه، بهترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک است

مجتبی سهرابی گفت: بیمه جزئی از مدیریت ریسک است و استفاده از صنعت بیمه جزء مهمترین فرازهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک می باشد.بیمه کردن مناسبترین ، بهینه ترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک، است.مدیریت ریسک یک روش…