مطالب مرتبط با ارزیابان خسارت

با امضای تفاهم نامه میان تجارت‌نو و ایران کیش کلیدخورد؛

اپلیکیشن پات؛ امکان جدید تجارت‌نو در ارائه خدمات

در معاملات ۲۷ اردیبهشت؛

“بنو” در سقف قیمت معامله شد

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

مدير كل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی:

پرهیز از تمرکز بر یک رشته خاص، درس دیگر کرونا به شبکه فروش بیمه

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

هفدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد

از ولوله کرونا تا کلاف سر در گم مغایرتها در صنعت بیمه / ریسک ها را سربکش

واریز علی الحساب کارمزد نمایندگان تجارت نو

خدمات تجارت نو در چهارسالگی تاسیس

تمرکزی بر آیین نامه تکمیلی تنظیم امور ارزیابی خسارت

آیا استقلال ارزیابان خسارت تامین شد ؟ // همبستگی در منافع مشترک یا چسبندگی به منافع شخصی در ارزیابان خسارت

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت؛

مقایسه بیمة عمر در ایران و جهان // درآمد ناشی از بیمه های عمر در کجا سرمایه گذاری می شود + نمودار های مقایسه ای

اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

  1. 1
  2. 2