اسامی برندگان قرعه کشی

اسامی برندگان قرعه کشی

کارت‌های اعتباری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریالی تا ۵ درصد تخفیف یکی از جوایز جشنواره خودپردازهای بانک ملی…

ایلنا: دارندگان کارت‌های بانکی در صورت استفاده از خودپردازهای بانک ملی ایران و کسب امتیازهای لازم براساس جدول امتیازدهی جشنواره خودپردازهای این بانک، کارت‌های اعتباری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریالی با شرایط ویژه دریافت می‌کنند.