استارت آپ بیمه

استارت آپ بیمه

مختصات بازار بیمه / محمود فراهانی

بازار بیمه در سال جاری دارای مختصاتی است که در کنار وجوه اشتراک وجوه افتراق‌های معناداری نیز با سال‌های گذشته دارد.با این فرض که بین بازار بیمه و صنعت بیمه تفاوت وجود دارد به این معنی که بازار بیمه جایی است که خدمات آن عرضه می‌شود و…

آیا استارت آپهای بیمه ای در ایران به بن بست رسیدند؟// نقل و انتقالات سهام سه استارت آپ نشانه چیست؟

در حالیکه اخباری مبنی بر نقل و انتقال سهام استارت آپهای بیمه ای به گوش می رسد، حرکت منفعلانه این استارت آپها علامت سوال بزرگی را در ذهن ایجاد می کند که این رفتن برای چیست و آمدنت بهر چه بود ؟!