استان کرمان

استان کرمان

۳۰ قلم شی تاریخی کشف شد

۳۰ قلم شی تاریخی توسط کارکنان یگان حفاظت استان کرمان کشف و قاچاقچیان آن نیز دستگیر شدند.