اشتغال آفرینی

اشتغال آفرینی

رونق تولید شاه کلید حل مسایل اقتصادی کشور است

«تولید»، «اقتصاد» و «اشتغال» جزو کلیدواژه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و ایشان در انتخاب شعار سال همیشه این موضوعات را درنظر داشته‌اند؛ چرا که یکی از مشکلات کشور، بخش تولید و چالش‌هایی است…