اصلاح اطلاعات هویتی

اصلاح اطلاعات هویتی

ارائه خدمات به فرهنگیان بازنشسته از طریق دفاتر پیشخوان دولت

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ازامضای توافق نامه سه جانبه وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری وکانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت به منظور ارائه خدمات به فرهنگیان بازنشسته خبر داد.