اصلاح نظام بانکداری

اصلاح نظام بانکداری

شمایل جدید بانکداری در ایران

سال‌هاست که صحبت از اصلاح نظام بانکداری در ایران می‌‌شود. طرح‌های مختلفی ارائه می‌‌شود و گزاف نیست اگر بگوییم، میلیون‌‌ها «نفر ساعت» زمان، طی دهه‌های اخیر صرف بررسی این موضوع شده است.