اصلاح نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی

پارادوکس مهار حساب‌های بانکی

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده است که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰حساب سپرده ریالی در بانک‌ها و موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. بر این اساس، هر یک از موسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری…

اولتیماتوم به بانک‌های رفوزه

رئیس‌جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دسته‌بندی بانک‌ها، به سه گروه «سالم»، «مشکل‌دار با امکان اصلاح» و «مشکل‌دار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف می‌شوند.