اظهارنامه فصل زمستان

اظهارنامه فصل زمستان

امروز؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ را تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ تسلیم کنند، امکان برخورداری از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم عدم…

۲۴ فروردین؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

آقای محمد تقی پاکدامن، گفت: با توجه به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست‌های مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان…