اعتبارسنجی،

اعتبارسنجی،

سند راهبردی و سیاست های بانكی وزارت اقتصاد رونمایی شد

سند راهبردی و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی رونمایی شد.