افتتاح جدیدپیراهن پرسپولیس

افتتاح جدیدپیراهن پرسپولیس

پیراهن‌جدید پرسپولیس در لیگ‌چهاردهم

همان طور که چند هفته پیش خبر دادیم، پرسپولیس قرار است در لیگ چهاردهم با پیراهن های کمپانی ماکرون در رقابت ها شرکت کند. این هم طرح هایی است که این کمپانی برای پرسپولیس طراحی کرده و به باشگاه فرستاده است. البته باشگاه پرسپولیس هنوز این دو طرح…