افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو

نظر متفاوت پليس راهور، صنعت بيمه و حوزة قضا از برداشت قانون !

فراشیانی: متأسفانه بحث افت قيمت، عدم يكپارچگي دیدگاه، عدم برخورد و ارزیابی يكسان در صنعت بيمه، تزلزل افكار عمومی و نبود ابزار كارشناسي در حوزه‌هاي كارشناسي صنعت بيمه کاملاً محسوس است./سرهنگ مومنی:در واقع بسیاری از کارشناسان با اتومبیل‌های…

با طرح مجلسیان در خصوص افت قیمت خودرو مخالفیم /سردرگمی پلیس راهور و بیمه گذار

خسروجردی: کسانی که قانون را تدوین کرده اند افت قیمت را جزو تعهدات بیمه گر نمی‌دانند و بنابراین نپرداختن صریح نسبت به پوشش آن در قانون آگاهانه بوده است. در حالی که افت قیمت نوعی زيان مالی است و به نظرم باید موضع قانون‌گذار در مورد تعهد…