افزايش سرمايه نقدی

افزايش سرمايه نقدی

بانک دی برنامه های خود برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را اعلام کرد

بانک دی مهم ترین برنامه های خود را جهت برون رفت از شمول ماده 141 قانون تجارت اعلام نمود. این برنامه با تمرکز بر حوزه وصول مطالبات غير جاري، برگشت ذخيره مطالبات، افزايش درآمد تسهيلات، واگذاري سرمايه گذاري آماده برای فروش، فروش املاک مازاد…