افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق کارمندان

خبر مهم درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

بر اساس ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور :حقوق کامندان دولت در سال آینده به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنین پیشنهاد هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و افزایش هدف کمی طرح‌های موجود ممنوع است.