افزایش سرمایه بیمه سرمد

افزایش سرمایه بیمه سرمد

اولویت نخست بیمه سرمد افزایش سود است

مدیرعامل بیمه سرمد افزود: با برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای مدون توانستیم زیان انباشته در بیمه سرمد را کاهش دهیم به طوریکه این شرکت در سال 1400 با زیان 348 میلیارد تومانی مواجه بود که با اصلاح ترکیب پرتفوی و مدیریت ریسک، این زیان کاهش ودر…