افزایش قد

افزایش قد

قدرت خرید کارگران باز هم کم شد

درحالی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معیار سبد هزینه خانوار کارگری را حذف کرد که نمایندگان کارگران بیان می‌کنند، قدرت خریدشان باز هم کم شده چرا که هزینه سبد معیشت در محاسبات وزارت کار دیده نشد.

خودرو هوشمند ایرانی ساخته شد

مدیراین گروه تحقیقاتی ۵ نفره گفت: مصرف بنزین در این موتور در هر یکصد کیلومتر ۴ لیتر بنزین است و با برنامه ای خاص در مسیرهای صاف دو سیلندر خودرو برای کاهش مصرف بنزین از قطع می شود.