ام اس

ام اس

برای پیش دبستانی ۸۰۰ مربی جذب شده است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه جشن شکوفه ها برای ۱۲۰ هزار کلاس اولی برگزار شد، گفت: ۸۰۰ مربی پیش دبستانی را در شهر تهران جذب کرده ایم.