انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران

انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران

از حضور نمایندگان سندیکا در هیئت های بدوی تامین اجتماعی تا تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت…

سید محمد کریمی در متن خداحافظی خود با اهالی صنعت بیمه به برخی اقدامات سندیکا در دوران مسئولیت خویش اشاره کرد: اخذ مجوز موسسه داوری بیمه، جلسات هم اندیشی با قضات محترم، تشکیل کارگروه حل و فصل مشکلات فی مابین قوه قضائیه و صنعت بیمه، حضور…

اسامی نامزدهای انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران اعلام شد

اسامی نامزدهای انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران اعلام شد. بر این اساس انتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ 20 شهریور ماه 1402 در سالن اجتماعات سندیکای بیمه گران برگزار خواهد شد.