انتقاد شدید

انتقاد شدید

مناقشه بر سر فیلم زندگینامه بنیانگذار اپل

ادعای لورن پاول همسر استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل مبنی براینکه فیلم تهیه شده زندگی جابز، وی را شخصیتی غیرانسانی و ظالم جلوه داده ، باعث شده تا بارها برای پخش این فیلم مانع ایجاد کند .

رضا رویگری: زنده ام

رویگری ادامه داد: متاسفانه این چندمین بار است که اخباری اینچنینی درباره من در فضای مجازی به دروغ منتشر می شود و هر بار استرس بسیار زیادی برای خانواده ام که دور از من زندگی می کنند، به وجود می آورد.