انفورماتیک

انفورماتیک

بهسازان ملت اول شد

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک رتبه بندی قرار داد.

نظارت آنلاین مقام ناظر بیمه ای تکمیل می شود

محمد ابراهیم امین در نامه ای به شرکت های بیمه ابلاغ کرد ،در راستای معرفی سنهاب به عنوان تنها درگاه رسمی برای تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد، دریافت اطلاعات رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده با…