اوراق بهادار

اوراق بهادار

مشارکت پایین خارجی‌ها در بورس

طبق گزارش منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران تحت‌عنوان «گزارش وضعیت بازار سرمایه» که در هفته سوم هر ماه منتشر می‌شود، مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران و فرابورس ایران ۷.۴۶‌هزار ‌میلیارد‌تومان (همت) بوده‌است.