اکچوئران رسمی

اکچوئران رسمی

افزایش تعداد بیمه گران اتکائی با صدور پروانه بیمه اتكایی ایران معین

بیمه مرکزی با چهار تکلیف، پروانه فعالیت شركت بیمه اتكایی ایران معین را صادر کرد، براین اساس ایران معین ملزم است ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت اعضای هیئت مدیره شرکت تکمیل شده و براساس نمودار تشکیلاتی شرکت، نسبت به جذب نیروهای متخصص از…

مقایسه انجمن های اکچوئری در ایران و جهان / فقدان انجمن های اکچوئری قدرتمند ریسک ورشکستگی بیمه های…

در کشور ما هنوز میزان دامنة عملکرد انجمن اکچوئری‌های کشور بسیار کم بوده و باید بیش از پیش در بخش کسب و کار مد نظر قرار گیرد. شاید یکی از دلایل ریسک بالای ورشکستگی کسب و کار در کشور ما از نظر نهادهای بین‌المللی، عدم وجود نهادهایی چون انجمن…

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات…

اگر یک اکچوئر ذخیرة ناکافی را تأیید کند در واحد نظارتی‌ بیمة مرکزی پیش‌بینی شده است که با تخلفات اکچوئر رسمی چگونه برخورد شود./دغدغة امروز احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه است. امروز کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری…