بازار بین بانکی

بازار بین بانکی

مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲بهمن با افزایش محسوس نسبت به هفته قبل ۱۷/ ۲۱درصد شد. هفته قبل نرخ سود بین بانکی ۰۵/ ۲۱ درصد بود. از هفته منتهی به ۳۰آذرماه، نرخ سود بین بانکی وارد کانال ۲۱درصدی شده و همچنان در این کانال در…

آغاز مرحله جدید کنترل رشد نقدینگی با انضباط شبکه بانکی

رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

نرخ بهره بین‌‌بانکی به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید

با اعلام بانک مرکزی، مانده ریپو در ادامه روند کاهشی خود در تاریخ ۶ تیرماه به ۸۹/ ۵۹هزار میلیارد تومان رسید. اما در مقابل نرخ بهره بانکی با رسیدن به ۸۵/ ۲۰درصد، به بالاترین مقدار خود در سال جاری رسید. بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌‌های پولی…