بازار سهام

بازار سهام

صندوق سرمایه گذاری بیمه ایران و گنجینه الماس بیمه دی در بین ده صندوق برتر سرمایه گذاری 98

در گزارشی از بازده 10صندوق های سرمایه گذاری بورس نام صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده متعلق به کارگزاری بورس بیمه ایران در بین برترین صندوق های سهامی و گنجینه الماس بیمه دی در بین برترین صندوق ها با درآمد ثابت نسبت به سود سپرده بانکی…

چرا دولت ETF را برای واگذاری های خود انتخاب کرد؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش رسمی درباره مشکلات برخی خصوصی سازی‌ها معتقد است، وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی بصورت همزمان واگذار شد، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است.