بازنشسته

بازنشسته

خبر خوش بازنشستگی برای روستاییان بالای ۷۰سال

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان از رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند، در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

خبر خوش برای بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت حقوق یک میلیون بازنشسته کشوری، از طریق سیستم متمرکز پرداخت مستمری و در یک زمان قابل انجام شد.

هما هودفر در ایران آزاد شد

دفتر نخست وزیری کانادا تایید کرد که هما هودفر در ایران آزاد شده و یکی از موانع بهبود روابط میان ۲ طرف برطرف شده است.

برای پیش دبستانی ۸۰۰ مربی جذب شده است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه جشن شکوفه ها برای ۱۲۰ هزار کلاس اولی برگزار شد، گفت: ۸۰۰ مربی پیش دبستانی را در شهر تهران جذب کرده ایم.

خبر بد برای دو شغله ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دوشغله‌های دستگاه‌های اجرایی شناسایی، ساماندهی و تبدیل به یک شغله می‌شوند.