بانکداری جامع

بانکداری جامع

بانکداری جامع مسیری نو جهت پیاده سازی پدیده بانک بیمه

بانکداری جامع که سبک نوین بانکی است یکی از کانال ها و مسیرهای پیاده سازی پدیده بانک و بیمه در سیستم های مالی محسوب می شود./ راه شراکت موفق بین بیمه گرها و بانک ها هموار نیست و این امر مستلزم ازاد سازی سازی صنعت بیمه است .

اثرات استقرار بانکداری جامع در افزایش سودآوری بانک ها

بارزترین ویژگی بانکداری جامع پاسخگویی شایسته به نیازهای مشتریان است تا بتوانند با تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، به سودآوری منطقی و مشروع نیز دست یابند و سطح خدمات خود را برای حفظ بازار پر رقابت امروز حفظ کنند.

پایان پیاده سازی سامانه یکپارچه بانک ملت در سال جاری

مدیرعامل بانک ملت تکمیل و پیاده سازی بانکداری جامع، تدوین و پیاده سازی سامانه تسهیلات اینترنتی ملت با عنوان تام، ایجاد خزانه داری نوین، پیگیری وصول مطالبات از دولت، اتمام پیاده سازی کوربانکینگ ارزی و مولدسازی دارایی های غیرمولد از جمله…

همکاری های راهبردی بانک-بیمه ای با بیمه “ما” گسترش می یابد

مدیرعامل بانک ملت در مراسم رونمایی از برنامه استراتژیک شرکت بیمه "ما" گفت:در ساختار سازمانی بانک ملت برنامه استراتژیکی در حال اجراست که جهت همکاری های موفقیت آمیز بانک-بیمه ای حتما در آینده هماهنگی هایی میان این دو شرکت در برنامه های…