بدهکاران بیمه

بدهکاران بیمه

شرکت همراه اندیشان فرتاک بدهی اعلامی بیمه مرکزی را تکذیب کرد

شرکت همراه اندیشان فرتاک ضمن تکذیب بدهی اعلامی از سوی بیمه مرکزی در خبر لیست بدهکاران بیمه، موضوعاتی را به منظور رفع ابهام و پاسخ به حساسیت افکار عمومی، سهامداران و ذینفعان این شرکت درباره احتمال صحت مندرجات گزارش فوق‌الذکر و ممانعت از…