بدهی

بدهی

نامه ای از طرف یک کارمند بانک به مردم

کارمند بانک: الان با این همه فشار و استرس درگیری با انواع سارقان و جاعلان وکلاهبرداران تنی چند از مدیران انتصابی خلاف مقررات حقوق نجومی دریافت کرده اند باز من باید تنبیه شوم