برنامه راهبردی شرکت بیمه

برنامه راهبردی شرکت بیمه

تشریح بخشنامه اخیر بیمه مرکزی در باب ممنوعیت صدور بیمه نامه مسئولیت برای وسیله نقلیه موتوری زمینی…

بیمه مرکزی در بخشنامه ای شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که بیمه نامه های سایر رشته ها که با تعهدات قانونی بیمه اجباری شخص ثالث و به جای آن صادر شده است را فسخ کنند.بر این اساس توضیحاتی جهت شفاف سازی اعلان می گردد.

مسائل و دغدغه های نمایندگان یزد در نشست با مدیرعامل بیمه نوین بررسی شد

نشست مشترک نمایندگان شعبه یزد با حضور غلامعلی غلامی؛ مدیرعامل و احمدرضا جرگویی؛ معاونت امور شعب و بازاریابی بیمه نوین با هدف بررسی چالش ها و شناسایی فرصت های شبکه فروش در استان یزد برگزار شد.

همکاری های راهبردی بانک-بیمه ای با بیمه “ما” گسترش می یابد

مدیرعامل بانک ملت در مراسم رونمایی از برنامه استراتژیک شرکت بیمه "ما" گفت:در ساختار سازمانی بانک ملت برنامه استراتژیکی در حال اجراست که جهت همکاری های موفقیت آمیز بانک-بیمه ای حتما در آینده هماهنگی هایی میان این دو شرکت در برنامه های…