بنیاد

بنیاد

روایت فاطمه هاشمی از جنس متفاوت استعفای سه وزیر دولت روحانی

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه «وزاری جدید باید به انتظارات مردم توجه جدی نشان دهند»، تأکید کرد:استعفای وزرای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و ارشاد با یکدیگر فرق دارند و هر سه آن‌ها به خاطر یک موضوع استعفا نداد‌ه‌اند.

گران فروشی شکر جریمه دارد

مدیرکل حوزه ریاست سازمان تعزیرات خبر داد: کسانی که شکر را به قیمت گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند، جریمه نقدی می‌شوند.