بورس شانگهای

بورس شانگهای

دلار نفس تازه کرد

دلار آمریکا روز سه شنبه در برابر ین ژاپن افزایش یافت و سقوط روز گذشته که طی آن به کمترین سطح در هفت ماه گذشته رسیده بود را متوقف کرد اما دورنمای رشد اقتصاد جهانی به دلیل نگرانی‌ها نسبت به آشفتگی بازارهای مالی چین همچنان تیره ماند.