مطالب مرتبط با بیمه‌داری نوین

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

مدير كل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی:

پرهیز از تمرکز بر یک رشته خاص، درس دیگر کرونا به شبکه فروش بیمه

یک میزگرد با مشارکت دو همکار قدیمی را بخوانید:

کلاف سر در گم مغایرتها از کجا آغاز شد؟ / نقطه ضعف شرکتهای بیمه در خط مقدم دریافت اطلاعات / چهار شاخص آماری صنعت بیمه که باید باز تعریف شود

روایت مفید امینی از میزان کسری ذخائر شرکتهای بیمه

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

هفدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد

از ولوله کرونا تا کلاف سر در گم مغایرتها در صنعت بیمه / ریسک ها را سربکش

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت؛

مقایسه بیمة عمر در ایران و جهان // درآمد ناشی از بیمه های عمر در کجا سرمایه گذاری می شود + نمودار های مقایسه ای

اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

ریسک نیوز منتشر می کند

بررسی دیدگاههای نظارتی امین با خبرگان صنعت بیمه

پانزدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

سکوتی که پس از چهار سال شکسته شد

توانگری مالی بیمه‌ ها برای چه کسانی مهمتر است؟

قابل توجه سهامداران و بیمه گذاران

بیمه داری نوین عملکرد کوچک های بازار بیمه را بررسی کرد // ده شرکت کوچک بیمه ای و مخاطرات پیش رو

ریسک نیوز گزارش می دهد؛

کسری ذخائر 29 شرکت بیمه استخراج شد // اختلاف کسری ذخائر برآوردی و شناسایی شده چقدر است؟! + جدول

قابل توجه سهامداران و بیمه گذاران

بیمه داری نوین عملکرد بزرگان بازار بیمه را بررسی کرد // تسعیر ارز چگونه به کمک بیمه گران شتافت! // سودده ها و زیان ده ها کدامند + نمودار

  1. 1
  2. 2