بیمه اتکایی

بیمه اتکایی

سومین نشست تجربه و تاریخ صنعت بیمه به روایت استاد دستباز (قسمت سوم)

به گزارش ریسک نیوز، هادی دستباز در سومین سلسله نشست شنبه های تاریخ و تجربه در سخنکده متن گفت: نکات مثبت دوران همتی بر منفی می چربد اما بزرگترین اشتباه وی جنرال کردن بیمه دانا بود. با کاهش اتکایی اجباری مخالفم، هیچکس قانون را نمی تواند لغو…

بررسی موضوع ریسک، اقتصاد و سرمایه گذاری(قسمت دوم)

مجتبی حیدری، عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی گفت: تا به امروز آیین نامه ها عمومی طراحی می شدند. درحالیکه حوزه سرمایه گذاری در اتکایی و زندگی کاملا متفاوت است.نهاد ناظر به این سمت می رود که دیگر سرمایه را به واحد…

مرور پنج دهه تاریخ صنعت بیمه ایران با هادی دستباز (قسمت دوم)

هادی دستباز پیش کسوت صنعت بیمه در استیج سخنکده متن پنج دهه تاریخ پرفراز و نشیب صنعت بیمه ایران را بازخوانی کرد.در قسمت اول، تاسیس بیمه مرکزی ایران، چگونگی انتقال اتکایی اجباری به بیمه مرکزی، تدوین قانون بیمه و آیین نامه ها تا زمان اولین…

نرخ‌های غیرفنی در صنعت بیمه؛ ریشه‌ها و پیامدها

«سخنکده متن» طی هفت روز منتهی به روز بیمه (13 آذر)، طرح بررسی «7 چالش در 7 روز» را اجرا کرد. در همین راستا در اولين روز، اولين چالش با موضوع «نرخ‌های غیرفنی در صنعت بیمه؛ ریشه‌ها و پیامدها» با حضور محمدرضا خوش کیش، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی…

نقش اتکایی ها چقدر می تواند گرانیگاهی در مقابل نرخ های غیرفنی باشد؟

«سخنکده متن» طی هفت روز منتهی به روز بیمه (13 آذر)، طرح بررسی «7 چالش در 7 روز» را اجرا کرد. در همین راستا در اولين روز، اولين چالش با موضوع «نرخ‌های غیرفنی در صنعت بیمه؛ ریشه‌ها و پیامدها» با حضور محمدرضا خوش کیش، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی…

افزایش دوبرابری سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان با تأیید سهامداران

افزایش سرمایه صد در صدی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان پس از دریافت مجوزهای اولیه سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجمع عمومی فوق العاده به تأیید حد اکثری سهامداران رسید.

بانک ها مدل های بیمه را جهت ارزیابی ریسک برگزیدند/فرصتی برای صحبت به یک زبان در بیمه و بانک

بانک ‌ها استفاده از مدل ‌های بلایای طبیعی مشابه صنعت بیمه – بیمه اتکایی – را جهت ارزیابی ریسک برگزیده اند و این، فرصت بسیار خوبی برای صحبت به یک زبان در بیمه و بانک است.