بیمه تعبیه شده

بیمه تعبیه شده

آشنایی با سه پلتفرم تعبیه شده اینشورتک که صنعت بیمه را متحول می کند

با توجه به تغییر در صنعت بیمه، این صنعت با ادغام فناوری و ارائه قابلیت ‌های اینشورتک ریشه ‌های خود را عمیق تر کرده و شیوه مطالبه بیمه مردم را تغییر می ‌دهد. در این گزارش، سه پلتفرم تعبیه ‌شده اینشورتک را بررسی کرده ایم که نه تنها شکاف بیمه…