بیمه ضمانت نامه

بیمه ضمانت نامه

بیمه ضمانت نامه؛ ابتکار جدید در راستای پوشش ریسک مالی

تفاهم نامه همکاری بیمه ای و فناورانه بین بیمه سرمد و صندوق توسعه فناوری های نوین در راستای رفع نیازهای نرم‌افزاری و زیرساختی و امکان ایجاد شرکت نرم افزاری تخصصی مشترک توسط طرفین جهت راه اندازی پروژه های نرم افزاری مشترک در سومین روز از…