بیمه مرکزی

بیمه مرکزی

بیمه مرکزی رئیسی شجاع می خواهد نه دنباله رو / کارشناسان بیمه در انتظار نقشه راه مدون

علیرضا حجتی،معاون توسعه بازار و شبکه فروش و دبیر حاکمیت شرکتی بیمه کارآفرین خطاب به مجموعه وزارت اقتصاد گفت: کارشناسان صنعت بیمه فقدان نقشه راه منسجم در بیمه مرکزی که دربرگیرنده تمام ذینفعان باشد را بارها هشدار داده اند؛ اما در کنار شاخص…

انتظارتان از وزارت اقتصاد در انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی چیست؟/از پاسخگویی به این سئوال معذورم!

فریدون صفرخانلو می گوید: شرایط حاکم نشان می دهد، شاخص های تخصصی و فنی در انتخاب مدیران ارشد صنعت بیمه حاکم نیست و بیشتر روابط رانتی حاکم است تا تخصص گرائی؛ بنابراین تحلیل های کارشناسی دیگر فایده ای ندارد.

آمار شکایات شرکت های بیمه را شفاف کنید!

یکی از مطالبات مردمی و تکلیف بیمه مرکزی طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس کل جدید بیمه مرکزی می تواند در دسترس قرار دادن  سامانه آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه باشد.

اقدام عاجل در تصویب آیین نامه نحوه فروش الکترونیکی بیمه نامه

حال سوالی که باید شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی پاسخ دهند این است که در فروش الکترونیکی بیمه نامه به چه نحوی از متقاضی خدمات بیمه ای امضاء دریافت می شود؟/پیشنهاد می شود، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه سریعا نسبت به تصویب آیین نامه نحوه فروش…

قوه قضاییه، فعل یا ترک فعل!

از زمان تصویب قانون شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ تا کنون ۵ سال گذشته است و در این مدت قوه قضاییه به وظیفه خود فقط در سال های ۹۶ و ۹۸ عمل کرده است و نرخ دیه سال های ۹۷ و ۹۹ را قبل از ۱۵ اسفندماه اعلام نموده است.

احتمال افزایش ریسک نقدینگی

آنچه باید از آن ابراز نگرانی کرد بروز و ظهور مجدد بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه است. به گونه‌ای که بخش اعظم دارایی بسیاری از شرکت‌ها مطالبات بوده و در عمل دست مدیران از استفاده و بهره‌ور کردن آنها خالی است. شناسایی هزینه مالی در برخی از…