بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

نقدی به مناقصات پوشش های بیمه ای حوزه انرژی

به گزارش ریسک نیوز، پنل «وزن‌کشی واقعی ریسک‌های انرژی در قیاس با ظرفیت بازار ایران و راهکارها» در اولین روز «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها » و در استودیو سخنکده متن با حضور ناصر رشیدی، مدیر بیمه های مهندسی و انرژی بیمه…

خسارت نقدی حق بیمه قرضی

دریافت حق بیمه به صورت اوراق آن هم در بیمه نامه های مهندسی که غالبا دارای سرمایه بالا و حق بیمه های سنگین می باشند ، عملا اثراتی سوء بر نقدینگی شرکت های بیمه دارد . این مساله وقتی خود را بیشتر نمایان می کند که بیمه نامه های فوق الذکر در اثر…