بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

مدیر عامل بیمه پارسیان مدیریت ریسک در صنعت بیمه را ضروری دانست

هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان؛ با ذکر برخی مسایل کلان صنعت بیمه و فعالیت های کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران که ریاست آن را برعهده دارد به عدم ارایه به موقع آمارهای صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: این آمارها برای…