بیمیتو ازکی

بیمیتو ازکی

اطلاعیه روابط عمومی بیمه مركزی در خصوص مباحث اخیر درباره سوئیچ بیمه/ سوئیچ بیمه به دنبال انحصار و…

این سوئیچ وظیفه‌ای برای تجمیع اطلاعات بخصوص تراکنش‌های مالی ندارد و عملیات مقایسه‌گری انجام نخواهد داد و تسهیل‌کننده و برقرار‌کننده ارتباط بین کارگزاران و شرکت­های بیمه بوده و موانع اساسی موجود بر سر راه عملیات شرکت های دانش بنیان و…

مسابقه تحول دیجیتال در صنعت بیمه خوب یا بد؟ / اصلا سهامداران بیمه ای تحول دیجیتال می خواهند؟

خسروشاهی:تحول دیجیتال کار بسیار خوب و لازمی است اما از راه درست آن نه اینکه بی‌توجه به محدودیت‌های ساختاری، به سیاست‌گذار فشار بیاوریم که ما تحول دیجیتال می‌خواهیم./نوروزی: اگر شرکت‌های بیمه را به این سمت که سند تحول دیجیتال برای خود طراحی…