تایلند

تایلند

تغییرات نرخ ۳۸ ارز بانکی اعلام شد

بانک مرکزی نرخ ۳۸ ارز مرکز مبادلات را برای روز جاری اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۲۳ ارز نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته کاهش و ۱۴ نوع دیگر افزایش یافته است. نرخ یک ارز نیز بدون تغییر ماند.

تغییرات نرخ ۳۸ ارز بانکی اعلام شد

بانک مرکزی نرخ ۳۸ ارز مرکز مبادلات را برای روز جاری اعلام کرد که بر این اساس قیمت ۲۳ ارز نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته کاهش و ۱۴ نوع دیگر افزایش یافته است. نرخ یک ارز نیز بدون تغییر ماند.

صندوق ملی بیمه بلایای طبیعی حامی صنعت بیمه در تایلند

صنعت بیمه تایلند به حالت طبیعی خود برخواهد گشت. دلیل این امر افزایش رقابت در بازار است که در نتیجه حمایت و سیاستگذاریهای مناسب پس از سیلهای عظیم ۲۰۱۱ میلادی به وجود آمده است./ صندوق بیمه ملی بلایای طبیعی پوشش های بیمه مخصوص را با نرخ هایی…

نرخ رسمی ارزها اعلام شد

بانک مرکزی نرخ انواع ارز را برای روز جاری اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت یورو و پوند کاهش داشته است.