توانگری مالی

توانگری مالی

توافقات کمیته صیانت در خصوص موارد بازنگری توانگری مالی / تدوین آیین نامه مجزا برای زندگی ها

حقوردیلو: باید برای توانگری مالی شرکت‌های بیمه زندگی آیین‌نامة مجزایی داشته باشیم. به بیان دیگر شرکت‌های بیمه‌ای که به صورت اختصاصی در حوزة بیمه‌های زندگی فعالیت می‌کنند باید ضرایب ریسک‌فاکتورشان متفاوت باشد./داروپناه:اگر بتوان اصلاحاتی در…

گام به گام تا توسعه / عملکرد بیمه معلم مهر تاییدی بر مدیریت مطلوب

عملکرد بیمه معلم و بررسی شاخص های اساسی چون افزایش توانگری مالی، افزایش بازده دارایی ها، رشد فروش، کاهش ضریب خسارت و شیب تند سودآوری مهر تاییدی است بر مدیریت مطلوب و سازمان دهی یکپارچه صف و ستاد در بیمه معلم.

افزایش سطح توانگری مالی بیمه معلم در 1401

با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی ، توانگری مالی بیمه معلم معادل 124درصد در سال 1401 و با افزایش معنادار نسبت به سال 1400 ،بار دیگر در سطح یک قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه های فراقانونی بین شرکت های بیمه و کارگزاری ها ممنوع شد

برخی از شرکت های بیمه با انعقاد تفاهم نامه های غیرمتعارف با کارگزاران رسمی بیمه نسبت به تفویض وظایف و اختیارات خارج از چارچوب قانونی و همچنین پرداخت مبالغ افزون بر میزان کارکرد تعیین شده اقدام می کنند که این عمل با هشدار نهاد ناظر روبرو شده…

تحلیلی بر حرکت ساختارشکنانه بیمه کوثر / ارتقاء مدیریت روابط عمومی به معاونت ارتباطات و چند نکته

ارتقاء روابط عمومی در ساختار سازمانی یک نهاد تجاری این پیام را به ذینفعان ، مشتریان ، رسانه ها و رقباء مخابره می کند که اختیار عمل، قدرت تصمیم گیری و ظرفیت اجرائی در روابط عمومی برای مدیریت شرکت دارای اهمیت است.